На Вас чекають

Будьмо знайомі

Завідувач ДНЗ №1 «Берізка» Пасічник Ніна Миколаївна
Спеціаліст вищої категорії.
Вихователь-методист, керівник методичного об’єднання завідуючих міста.
Відмінник освіти України
За фахом викладач педагогіки і психології, методист по дошкільному вихованню.
Педагогічний стаж: 43 роки.
Життєве кредо:
«Діти – наші квіти, а кожен малюк розквітає по-своєму».

Дитячий садок – моє покликання і стихія.
Прагну вчасно допомогти вихованцям відібрати те головне, що веде до скарбниці знань,поглинає їхні думки та збагачує творчість. Дітям потрібно значно більше свободи й можливості пізнати себе. Дитячий садок – особливий заклад : це по суті друга оселя для працівників і дітей. А свою оселю завжди хочеться прикрасити. Зробити затишною й теплою , не схожою на інших, і головне, щоб у ній була не стільки зовнішня краса, скільки позитивна емоційна атмосфера творчості.
Що таке гарний дитячий садок? Це на нашу думку, команда плюс традиції. Зараз у нас є команда однодумців , яка включає склад педагогів, які чітко, у перспективі планують свою діяльність, у разі потреби виконують одночасно різні справи, критично проводять самоаналіз, розвивають власну творчість, вносять пропозиції не лише щодо своєї роботи, але й щодо закладу загалом.

 

Графік  прийому громадян завідувачем ДНЗ № 1

День тижня Час
Понеділок 12.00 - 16.30
Четвер 9.00 - 13.00

 

Адміністративно-господарська діяльність ДНЗ № 1

 • Статут дошкільного навчального закладу ясла-садок № 1
  https://drive.google.com/file/d/1-fA02ZdlFfmnoIsIf6-XSzydUkyLikal/view?usp=sharing
 • Ліцензія на провадження освітньої діяльності
  Ліцензія
 • Структура та органи управління закладу освіти
  Завідувач ДНЗ № 1
  Пасічник Н.М.
  Вихователь-методист  Бойчук С.І. Завідувач господарства Мельничук К.Ф. Сестри медичні старші
  Саноцька Л.Л., Білоус В.Г.
  Вихователі Вузькі спеціалісти Практичний психолог, 
  Вчитель англійської мови
  Помічники вихователя Технічний та обслуговуючий персонал
  Батьківська громадськість
  Вихованці дошкільного навчального закладу

 • Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб,
  які виховуються у ДНЗ № 1

  Показники нормативної та фактичної наповнюваності

   Нормативна

  Фактична 
  станом на 01.05.2021 р.

  280 дітей 259 дітей

  Мережа груп ДНЗ № 1 на 2020-2021 навчальний рік
    Ранній вік Молодший вік Середній вік Старший вік
  №1 №2 №3 №5 №7 №10 №4 №9 №11 №6 №8 №12
  Кількість дітей 19 17 19 19 26 26 19 20 20 24 27 23

 • Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами) відповідає вимогам нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти щодо безпеки життєдіяльності та охорони праці.
  Матеріально-технічна база ДНЗ № 1 включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріальні цінності.
  Кількість будівель - 1

Кадровий склад
Педагогічні працівники К-сть Технічний та обслуговуючий персонал К-сть
Директор ДНЗ 1 Завідувач господарства 1
Вихователь-методист 1 Сестра медична старша 2
Вихователі 21

Помічники вихователів

16
Практичний психолог 1 Діловод 1
Асистент вихователя 1 Шеф-кухар 1
Керівник музичний 2 Кухарі 3
Вчитель англійської мови 1 Комірник 1
    Каштелян 1
    Прибиральниця 1
    Машиніст із прання та ремонту спецодягу 3
    Машиніст(кочегар) котельні 1
    Кухонний робітник 2
    Двірник 1
    Сторож 1
    Підсобний робітник 1
В дошкільному закладі у 2020-2021 навчальному році працює 28 педагогів.
Із них з вищою освітою 18, що становить 67%,
з середньою спеціальною – 9 педагогів, що становить 33%.
Так, за рівнем кваліфікації у дошкільному навчальному закладі педагоги мають такі кваліфікаційні категорії та педагогічні звання:
«тарифний розряд» 13 педагогів;
«спеціаліст» 3 педагоги;                                                                            «спеціаліст ІІ категорії» 1 педагог;
«спеціаліст І категорії» 3 педагоги;
«спеціаліст вищої категорії» 7 педагогів;
«вихователь-методист» 4 педагоги;
«Відмінник освіти України» 1 педагог
За стажем педагогічної діяльності:
з 30 до 40 років – 6
з 20 до 30 років - 9
з 10 до 20 років - 7
до 10 років - 5
За віком:
до 30 років - 5
до 40 років - 2
до 50 років - 12
до 60 років - 4
за 60 років – 4 педагог

Медичне обслуговування дітей здійснюється:
медичним персоналом дошкільного закладу:
- медичною старшою сестрою, Саноцькою Л.Л.
освіта середня спеціальна, стаж роботи 48 років;
- медичною старшою сестрою – Білоус В.Г.,
освіта вища, стаж роботи 12 років
Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначають нова редакція Базового компонента дошкільної освіти та освітня програма «Українське дошкілля», а також парціальні програми відповідно до робочого навчального плану.

Нормативно-правова база.
Навчально-виховна діяльність закладу направлена на виконання:

- Конвенції ООН про права дитини.
- Державної національної програми «Освіта»(Україна 21 століття)
- Національної програми «Діти України»
- Базового компоненту дошкільної освіти України (нова редакція)
-Програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля»
- Законів України «Про дошкільну освіту», «Про інноваційну діяльність»
- Реалізацію завдань законодавчо-нормативної бази

Пріоритетні завдання педагогічного колективу на 2020 – 2021 навчальний рік :

Враховуючи підсумки роботи ДНЗ №1 за 2019-2020 н.р. та інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2020-2021 навчальному році»(Додаток до листа МОН України від 30.07.2020 № 1/9-411) педагогічний колектив спрямовує свою діяльність у наступному 2020-2021 навчальному році на вирішення таких завдань:

 • Спрямовувати роботу колективу на прищеплення дітям навичок здорового способу життя,формування у них свідомого ставлення до власного здоров'я та навколишнього середовища.
 • Формувати  у   дошкільників   екологічну   свідомість,  навички  практичного  життя   та   готовність   до взаємодії з навколишнім світом орієнтуючись на сталий розвиток.
 • Удосконалювати  роботу  щодо формування сенсорно-пізнавальної компетенції дітей дошкільного віку шляхом упровадження мультисенсорних освітніх методик і технологій.
 • Працювати  над  створенням  єдиної  системи наступності  у змісті й організації освітнього процесу між сім'єю, закладом дошкільної освіти  та  школою, використовуючи педагогічне партнерство вихователів ЗДО та вчителів перших класів щодо створення розвивального середовища, осередків діяльності дітей. .


Режим роботи.
Режим роботи закладу – 10,5 годин, що дозволяє вихованцям закладу на протязі дня успішно навчатися, відпочивати, а в другу половину дня відвідувати гуртки.
На протязі дня діти забезпеченні 3-хразовим харчуванням, такий режим цілком задовольняє батьків, які на протязі дня можуть спокійно працювати, не хвилюючись за своїх малюків.
Початок роботи дошкільного закладу з 7.30 кінець робочого дня 17.30
Робота чергової групи - з 7.00 до 7.30
Режим дня
   

Ранній вік
(3-й рік життя)

Молодший дошкільний вік
(4 рік життя)

Молодший дошкільний вік
(5-й рік життя)

Старший дошкільний вік
(6-й рік життя)

1.

Прийом дітей огляд спілкування, ігри, ранкова гімнастика

7.30 – 8.10

7.30 – 8.30

7.30 – 8.30

7.30 – 8.30

2.

Сніданок

8.10 – 8.30

8.30 – 8.45

8.30 – 8.45

8.30 – 8.45

3.

Ігри, підготовка до занять

8.30 – 9.00

8.45 – 9.00

8.45 – 9.00

8.45 – 9.00

4.

Заняття

9.00 – 10.00

9.00 – 10.30

9.00 – 9.30

9.00 – 10.30

5.

Підготовка до прогулянки, прогулянка, самостійна діяльність дітей за інтересом, індивідуальні роботи

10.00 -11.50

10.30 – 12.00

10.30 – 12.00

10.30 -12.00

6.

Підготовка до обіду, гігієнічні, водні процедури, обід.

11.50 – 12.20

12.00 – 12.20

12.00 -12.20

12.00 -12.20

7.

Підготовка до денного сну. Сон.

12.20-15.00

13.00 – 15.10

13.00 -15.10

13.00 – 15.10

8.

Поступовий підйом, гімнастика після денного сну, повітряні, водні, загартовуючи процедури.

15.00 – 15.30

15.10 – 15.40

15.10 – 15.40

15.10 -15.40

9.

Полуденок.

15.30 -15.50

15.40 -16.00

15.40 – 16.00

15.40 -16.00

10.

Ігри, спілкування, індивідуальні заняття, розваги.

15.50 -16.25

16.00 – 16.30

16.00 – 16.30

16.00 – 16.30

11.

Підготовка до прогулянки, прогулянка, повернення додому.

16.25 – 17.30

16.30 – 17.30

16.30 -17.30

16.30 – 17.30

Правила прийому дітей в ДНЗ
1.Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється на протязі року.
2. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно:
2.1.Ознайомитись батькам із статутом.
2.2.Батькам або особам , що їх замінюють написати заяву.
2.3.Надати медичну довідку про стан здоров’я дитини.
2.4.Медичну довідку про епідеміологічне оточення.
2.5.Свідоцтво про народження дитини.
2.6. Документи для встановлення батьківської плати.
3. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі комунальної форми власності у разі її хвороби, карантину, санаторні лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також літній період (75 днів).
4.Відрахування дітей з дошкільного закладу може здійснюватись:
4.1 За бажанням батьків або осіб, які їх заміняють;
4.2. На підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що унеможливлює її подальше перебування в дошкільному закладі цього типу;
4.3. У разі несплати без поважних причин батьками або особами ,що їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

Обов’язки батьків.

1. Не порушувати режим роботи дошкільного закладу:
1.2. Своєчасно приводити дітей в д/с (не пізніше 8 год. 30 хв.);
1.3. Дітей приводити щоденно, крім днів їх хвороби, карантину, часу відпустки батьків, а також у літній період (75 днів);
2. Своєчасно вносити встановлену плату за утримання дитини в д/с (до 10 числа кожного місяця);
3. Приймають участь в ремонті групових приміщень, спортобладнання, ігрових майданчиків

РІШЕННЯ територія обслуговування